Antony Zmyślony, Forma jest pustką (pretekst nr 7)