fundacja

Fundacja Robię Tylko To Co Lubię została powołana, żeby wspierać i generować inicjatywy zakresu kultury wizualnej. Ma na celu integracje środowisk twórczych, prezentacje ich wytworów

Celami statutowymi są:
1. Działalność kulturalno-oświatowa związana z projektowaniem graficznym oraz fotografią
2. Inicjowanie, wspieranie i promocja działalności kulturalnej, artystycznej i oświatowej
3. Promocja dzieł sztuki i kultury
4. Rozwój turystyki krajoznawczej oraz propagowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji

Numer KRS: 0000858572
NIP: 7831824144
REGON: 38704153600000

Prezes zarządu: Marcin Matuszak
Członek zarządu: Krzysztof Ignasiak

Kontakt: fundacja@robietylkotocolubie.pl