fundacja

Fundacja Robię Tylko To Co Lubię

Nasze cele:

1. Działalność kulturalno-oświatowa związana z projektowaniem graficznym oraz fotografią
2. Inicjowanie, wspieranie i promocja działalności kulturalnej, artystycznej i oświatowej
3. Promocja dzieł sztuki i kultury
4. Rozwój turystyki krajoznawczej oraz propagowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji