Grzegorz Bibro, Pierwsza Gwiazdka (pretekst nr 13)

<

Grzegorz jak co roku przygotował dla nas instalację. Stało się to już tradycją, że podczas naszych grudniowych spotkań włączamy jego neon. Tym razem zaświeciliśmy go w ramach naszych comiesięcznych spotkań Robie Tylko To Co Lubię. Grzegorz do swojej pracy wykorzystuje fotografie, wideo, obiekty. Jego statement zaczyna sie tak:
„W mojej twórczości pozostaję blisko siebie.
Interesuje mnie własne / nie własne ciało,
tworzone przeze mnie i tworzące mnie;
relacja z tym, który reprodukował swoje ciało tworząc mnie (ojciec)
i z tym, którego słowo ciałem się stało
– dzisiaj powierzchownie i repetycyjnie powtarzanym.
Pragnę ucieleśnić te relacje na nowo,
wykorzystując medium performance i fotografii“…