Piotr Korczyński, (z)Robię tylko to co lubisz (#17)

PRETEKST DO SPOTKANIA NR 17
Zdjęcia:Marcin Matuszak

Kolejny pretekst będzie o granicach. O ich przesuwaniu, nieprzekraczaniu, odpuszczaniu, naciąganiu lub niezauważaniu. O etycznym projektowaniu. Co może nas, jako projektantów skłonić do zrobienia czegoś wbrew zasadom, lub o nich zapomnieć. Czy godzimy się na ich przekraczanie, czy jednak mamy z góry ustalone granice. Jeżeli je przekraczamy, to dla czego, a może lepiej zadać pytanie wprost: za ile?

Plakat zaprojektował i „poprawił“ nasze hasło Piotr Korczyński.

Pretekst* nr 17 odbył się 28 maja 2021 roku w Poznaniu, ul. Szewska 10. Plakat wydrukowała Mik Starowska

*preteksty organizowane są przez studio graficzne Bekarty, od 2019 roku. Mają na celu propagowanie i upowszechnianie kultury wizualnej.

Wydarzenie zostało dofinansowane przez Miasto Poznań w ramach zadania „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2021”.