Piotr Korczyński, (z)Robię tylko to co lubisz (pretekst nr 17)

Zdjęcia:Marcin Matuszak
<

Kolejny pretekst będzie o granicach. O ich przesuwaniu, nieprzekraczaniu, odpuszczaniu, naciąganiu lub niezauważaniu. O etycznym projektowaniu. Co może nas, jako projektantów skłonić do zrobienia czegoś wbrew zasadom, lub o nich zapomnieć. Czy godzimy się na ich przekraczanie, czy jednak mamy z góry ustalone granice. Jeżeli je przekraczamy, to dla czego, a może lepiej zadać pytanie wprost: za ile?

Plakat zaprojektował i „poprawił“ nasze hasło Piotr Korczyński.